Müügitingimused

Üld- ja müügitingimused

MK Interior OÜ (edaspidi Teenuse osutaja), registrikoodiga 14699765, ja klient, kes vormistab e-poes tellimuse (edaspidi Klient), sõlmivad käesoleva e-poe kasutuslepingu (edaspidi Leping).

 1. Tingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad e-poe Klientide ja Teenuse osutaja MK Interior OÜ vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Teenuse osutajal on õigus igal ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

1.4. E-poes kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

1.5.  E-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

1.6. Kõik tooted e-poes on mõeldud koduseks kasutamiseks, juhul kui toote info juures pole kirjutatud teisiti.

1.7. Kõik tarneajad toodete juures on kirjeldatud tööpäevades või nädalapäevades.

 1. Hinnakiri

2.1. E-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%, kuid ei hõlma transpordikulu.

2.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja väljastama tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

2.3. Ostetud toodetele võib sõltuvalt tarnimisviisist lisanduda ka transpordihind, mida kuvatakse ostu vormistamisel.

2.4. Arvel kajastuvad hinnad koos käibemaksuga ning käibemaks on välja toodud ka eraldi reana.

 1. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkel, mil Klient on leidnud sobiva toote ning klikkinud lingile „Lisa ostukorvi“. Lisades toote ostukorvi avaneb ostukorv automaatselt.

3.2. Ostukorvis saate vajadusel toodete koguseid muuta või eemaldada. Eemaldamiseks klikkige toote ees oleval „prügikasti“ ikoonil. Muutes toote kogust ostukorvis, vajutage nuppu „Uuenda ostukorvi“. Soovi korral võite jätkata poes ostlemist nupu „Tagasi poodi“ kaudu ning lisada ostukorvi täiendavaid tooteid. Vajadusel saate ostukorvi sisu kontrollida ja muuta paremal üleval asuva lingi „Ostukorv“ abil.

3.3. Ostu vormistamiseks vajutage nuppu „Vormista ost“ ning täitke etteantud väljad: Maksja andmed, Kohaletoimetamise andmed, Kohaletimetamise viis ja Makseviis. Tellimus loetakse esitatuks kui Tellimuse ülevaate lehel vajutada nupule „Esita tellimus“.

Ostu on võimalik vormistada kahel viisil:

 1. Maksa külalisena – ühekordne ost kus andmed salvestatakse ainult selle ostu tarbeks.
 2. Registreeru – võimaldab registreeruda püsikliendiks ning edaspidiste ostude puhul on võimalik ostuprotsessi lihtsamalt ja kiiremalt läbida sisse logides kasutades salvestatud andmeid.

3.4. Makse info:

Müügileping loetakse sõlmituks ning tellimuse täitmist alustatakse juhul kui Klient on 7 tööpäeva jooksul tasunud vähemalt 100% tasumisele kuuluvast summast MK Interior OÜ arvelduskontole, kui pole kokkulepitud teisiti.

Pangalingid – peale tellimuse vormistamist suunatakse Teid valitud panga kodulehele makse vormistamiseks.
Pangalinke pakub Maksekeskus.ee

Peale makse sooritamist saadetakse Teile tellimus ja arve e-posti aadressile.

Järelmaksuga toodete ostmisel täidab Klient järelmaksu taotluse vormi ja jääb ootama vastust.

Järelmaksuga tellimuse puhul alustatakse tellimuse täitmist järelmaksu lepingu edukat allkirjastamist.

3.5. Enne „Esita tellimus“ nupule vajutamist on Kliendil võimalik tellimusega tutvuda, selle õigsuses veenduda ning vajadusel andmeid muuta.

3.6. Juba esitatud tellimuse andmete muutmiseks peab Klient ühendust võtma e-poe klienditeenindusega.

 1. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Pärast Lepingu jõustumist antakse Kliendile tooted üle vastavalt punktile 3.4.

4.2. Kui Klient on valinud toodete kohaletoimetamiseks meie kullerteenuse ning tasutud on 100% tellimuse maksumusest, võtab MK Interior OÜ Kliendiga ühendust pärast toote jõudmist lattu või toote olemasolul laos, et täpsustada toodete kohaletoimetamise aeg.

4.3. Tagasi ei osteta kasutatud või kliendi poolt rikutud kaupa, millel on vähenenud toote väärtus ning kaupa, mis on kaotanud oma
esialgse kaubandusliku välimuse (rikutud originaalpakend).

4.4. Kasutades Omniva või Smartposti, jõuab kaup Teieni 2-3 päeva jooksul. (juhul, kui toode on laos olemas)
Võimalik pikim tarneaeg sõltub sellest, kas toode on kohe laos. Umbkaudselt, kui toodet laos pole, on selle tarne ca 2-3 nädalat.

 1. Lepingust taganemine

5.1. Kui Klient soovib pärast tellimuse esitamist, mil Kliendile ei ole tellimust üle antud, tellimuse tühistada, siis kohustub Klient sellest võimalikult kiiresti e-poe klienditeenindusele teatama.

5.2. Pärast toodete kättesaamist on Kliendil vastavalt Võlaõigusseadusele 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul kui Klient soovib tooteid tagastada ning Lepingust taganeda, kohustub Klient tagastamisõiguse kasutamiseks viivitamatult teatama (kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.

Ootamatu defekti ilmnemisel tegutsege järgmiselt:

 1. Otsige välja kauba ostuarve.
 2. Teatage oma probleemist e-posti aadressile: info@mkfurniture.ee või helistage klienditeeninduse telefonile +372 56938326 . Kindlasti teatage kontakteerumisel ostuarve number.

 

5.3. Tellimuse tühistamisel punktis 5.1. sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 5.2. sätestatud juhul tagastatakse Kliendile ostu eest tasutud summa (ilma transpordimaksumuseta) kliendi poolt esitatud arvelduskontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, va käesolevate tingimuste punktis 5.4. sätestatud juhtudel.

5.4. Kui tagastatav toode on halvenenud või vigastatud kliendi süül ning ei ole tingitud Teenuse osutajast, on Teenuse osutajal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga.

 1. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1. Teenuse osutaja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest.

6.2. Teenuse osutaja ei vastuta:

1) Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel peab Klient täitma reklamatsioonivormi hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

6.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda varuosi, toote asendamist nõuetele vastava toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Teenuse osutaja kulul.

6.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

 1. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel või konto loomisel. Kliendi poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks.

7.3. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.4. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

7.5. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

7.6. Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

7.7. Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi Kliendi e-posti aadressil juhul kui Klient on selleks eelnevalt nõusoleku andnud.

7.8. MK Interior OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

 1. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Teenuse osutaja vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Teenuse osutaja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Teenuse osutaja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Teenuse osutaja ei saanud mõjutada (vääramatu jõud).

 1. Muud tingimused

9.1. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.2. Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

9.3. Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Olen tutvunud ja nõustun MK Interior OÜ e-poe kasutuslepinguga.”, nõustub Klient, et on tutvunud Lepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.

14-päevane taganemisõigus

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 56 võib tarbija sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tähtaeg algab päevast, mil kaup on jõudnud tarbijani.

Taganemisõiguse kasutamiseks palun teavitada oma otsusest, saates e-kirja aadressile info@mkfurniture.ee, kus on kirjas Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, tellimuse number, kauba kättesaamise kuupäev ning arvelduskonto number.

Ostes meie e-poest, nõustub tarbija kauba tagastamiseks järgmiste tingimustega:

 1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav toode olema originaalpakendis.
 2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbija saatma e-kirja mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.
 3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud, mille suurus lepitakse kokku koostöös kaupmehega, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
 4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul) pärast lepingust taganemisest teatamist tagastada. Tagastamisviisi lepime eelnevalt kokku.
 5. MK Interior OÜ kohustub 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa ja kättetoimetamise kulud.
Evul_logo
Eeskujulik_Ettevõte_2019_Sertifikaat-3